Over Helpend Handje
Stichting Helpend Handje levert met het programma Helpend Handje een structurele bijdrage aan het verminderen van eenzaamheid en het bestrijden van sociaal isolement bij ouderen.

Helpend Handje biedt de mogelijkheid voor onderlinge communicatie tussen ouderen middels een eigen (on- en offline) communicatieplatform én Helpend Handje organiseert periodieke activiteiten op bijzondere locaties in een plaats, wijk of buurt, waarbij de stichting in uitvoering een initiërende, faciliterende, coördinerende en communicatieve rol heeft.

Het bijzondere dan wel unieke van de opzet van Helpend Handje is het uitgangspunt waarbij 75-plussers in contact met 55-plussers worden gebracht (en vice versa) en de 55-plussers op een zelfgekozen, bij hen persoonlijk passende, actieve wijze door het aanbieden van hun tijd, diensten en talenten de 75-plussers op sociaal vlak helpen. Onder het motto: voor ouderen, door ouderen.

Uitvoering van de activiteiten in Helpend Handje zorgt ervoor dat ouderen elkaar ontmoeten, samen leuke dingen doen, minder eenzaam zijn, (meer) begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander en draagt daarmee als zodanig bij aan het welzijn van ouderen en sociale cohesie in een buurt.

Voor wie
Primair is het programma gericht op ouderen vanaf 75 jaar die zich eenzaam voelen, maar tegelijkertijd kan iedereen die af en toe of structureel behoefte aan gezelschap en contact heeft of graag deelneemt aan het contactplatform en/of de contactdagen met Helpend Handje meedoen. Als ‘vrager’ of als ‘gever’.

In dat kader biedt Helpend Handje niet alleen een oplossing, maar heeft het ook een preventieve werking bij het voorkomen van eenzaamheid, want daar waar het invulling geeft aan het verminderen van eenzaamheid en het verbeteren van de kwaliteit van het leven van 75-plussers, draagt het ook bij aan het verminderen van de (al dan niet door schaamte) vaak niet benoemde eenzaamheid en aan het welzijn van mensen tussen 55 en 75 jaar.

En het bereiken van de mensen uit de doelgroep is 2-ledig. Enerzijds gaat het om contact met mensen vanaf 75-plus die (enige mate van) eenzaamheid ervaren, anderzijds om de mensen vanaf 55 jaar die in het kader van Helpend Handje willen helpen de eenzaamheid bij de 75-plussers te verminderen en bereid zijn hun tijd, diensten en talenten vanuit dat perspectief aan te bieden.

Werkwijze
Het programma wordt aan zowel de eerste als de tweede groep via het communicatieplatform, verzorgingstehuizen / MFC’s, sociale wijkteams en -panels, buurthuizen en andere centrale plekken, waaronder betrokken lokale ondernemers in een plaats, wijk of buurt via nieuwsbrieven, posters en informatiekaartjes bekend gemaakt.

Het platform en de fysieke plaatsen fungeren ook als eerste contactpunt tussen degenen die ‘hulp’ nodig hebben en degenen die ‘hulp’ willen bieden onderling en naar Stichting Helpend Handje als achterliggende uitvoerende organisatie.

Helpend Handje betrekt bij uitvoering altijd de lokale partners die vanuit hun verantwoordelijkheid en/of rol een bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van de doelstelling van de stichting. Het betreft dan onder meer MFC’s, sociale wijkteams en buurthuizen, musea, hobbyclubs en meer.

Helpend Handje is een communicatieplatform waar vraag naar en aanbod van persoonlijk contact actief op elkaar worden afgestemd en Helpend Handje is tegelijkertijd initiator en organisator van periodieke contactdagen die in een plaats, wijk of buurt worden aangeboden, waar mensen 1 op 1 met elkaar in contact worden gebracht.

Sociaal contact
Contact leggen via het platform van Helpend Handje werkt zowel online als offline. De vragen naar en aanbod van contact kunnen door ouderen via e-mail, telefonisch, via whatsapp, maar ook via briefjes worden doorgegeven* en worden op het platform en via samenwerkingspartners geplaatst.

* We realiseren ons terdege dat nog lang niet alle senioren op internet actief zijn of kunnen e-mailen – al neemt het percentage de laatste jaren snel toe – en willen uiteraard iedereen de mogelijkheid geven aan het programma mee te doen.

De periodieke lokale activiteiten zijn erop gericht om mensen op een leuke en ontspannen manier in een veilige, neutrale en bijzondere omgeving eerst kennis met elkaar te laten maken, voordat er evt. onderling afspraken worden gemaakt over mogelijk individueel vervolgcontact.

Bij vraag naar en aanbod van contact gaat het specifiek om zaken die persoonlijke aandacht betreffen, zoals een praatje, een kop koffie, een spelletje, een wandeling, samen een puzzel maken of een boek of krant (voor)lezen, maar ook knutselen, haken, breien, schilderen of het maken van muziek.

Kortom; door aandacht te geven, interesse te tonen en er voor elkaar te zijn, waarbij de deelnemers via de contactmogelijkheden die Helpend Handje biedt van elkaars gezelschap kunnen genieten en desgewenst op persoonlijk vlak structureel contact met elkaar kunnen onderhouden.