Helpend Handje is een initiatief van Stichting Helpend Handje.

De stichting heeft tot doel sociaal contact tussen buurtbewoners te bevorderen en eenzaamheid en sociaal isolement in Nederland te verminderen en draagt daaraan bij door activiteiten te bedenken en organiseren, waarbij mensen met elkaar in contact worden gebracht.

In het kielzog van de activiteiten ontstaat onderling contact tussen deelnemers wat kan leiden tot ‘het er voor elkaar zijn’, elkaar steunen, elkaar helpen; een Helpend Handje bieden, een Helpend Handje zijn.

De activiteiten van Helpend Handje dragen bij aan de ontwikkeling van sociale cohesie en bevordering van welzijn en mindfulness en levert een bijdrage aan de algemene gezondheid en vitaliteit van de deelnemers.

En behalve dat deelname aan de activiteiten goed voor je is, is het natuurlijk vooral ook leuk!

Helpend Handje voert een pro-actief beleid richting gemeenten, sociale wijkteams en -panels, verzorgingstehuizen, buurthuizen en andere plaatsen om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen.

Gemeente per gemeente, plaats per plaats, buurt per buurt, persoon per persoon.

De kernactiviteiten van Helpend Handje zijn Wandelwaarde, Buursport en Buurpraat, waarbinnen activiteiten en evenementen worden georganiseerd. Via de knoppen hieronder vind je meer informatie over de activiteiten.