Eenzaamheid en sociaal isolement. Een steeds groter wordend maatschappelijk probleem. Van de 75- tot 85-jarigen voelt bijna de helft zich eenzaam. Van de 85-plussers voelt zelfs zo’n 60% zich eenzaam. (Bron: RIVM, Volksgezondheidenzorg.info).

Dat zijn zorgwekkende cijfers. En dat is dus een probleem. Maar wel één, waarvoor een oplossing grotendeels voor de hand ligt. Bij u, bij jou. Door een beetje van je vrije tijd in te zetten. Door Helpend Handje te zijn.

Een praatje, een kop koffie, een spelletje, een wandeling, samen een puzzel maken of een boek of krant (voor)lezen.
Maar ook muziek maken, knutselen, haken, breien of schilderen.

Of… … … Bedenk het maar; samen zijn en maken we Helpend Handje. Want aandacht geven, interesse tonen en er voor anderen zijn. Dat is wat een Helpend Handje doet. Dat is wat een Helpend Handje is!

Helpend Handje is een initiatief van de Stichting Helpend Handje.

De stichting heeft tot doel sociaal contact tussen buurtbewoners te bevorderen en eenzaamheid en sociaal isolement onder ouderen in plaatsen, buurten en wijken in Nederland* te verminderen en draagt daaraan bij door activiteiten te bedenken en organiseren, waarbij mensen met elkaar in contact worden gebracht.

* momenteel vinden de activiteiten van Helpend Handje nog hoofdzakelijk in de provincie Fryslân plaats.

Er zijn zo’n 750.000 75-plussers in Nederland, waarvan de helft zich wel eens eenzaam voelt. Met daartegenover zo’n 4 miljoen mensen tussen de 55 en 75 jaar.

Naar die 55-plussers zijn we op zoek. Om eenzaamheid bij 75-plussers helpen te verminderen. Door persoonlijke aandacht te geven.

Helpend Handje voert een pro-actief beleid richting gemeenten, sociale wijkteams en -panels, verzorgingstehuizen, buurthuizen en andere plaatsen om vraag en -aanbod op elkaar af te stemmen.

Gemeente per gemeente, plaats per plaats, buurt per buurt, persoon per persoon.