Introductie
Stichting Helpend Handje is een stichting met als doel om eenzaamheid onder ouderen in Nederland te verminderen. Om dat doel te bereiken ontwikkelt en organiseert de stichting activiteiten en evenementen, waarbij mensen persoonlijk met elkaar in contact worden gebracht.

Het initiatief voor de opzet van Helpend Handje komt van Marcel Weijers, oprichter en bestuurslid van Stichting Helpend Handje en eerste aanspreekpunt voor alle zaken die organisatie en uitvoering van de activiteiten en evenementen betreffen.

Uitganspunten
Vanwege het gegeven dat er voor ontwikkeling van activiteiten en organisatie van de evenementen gelden nodig zijn en daarvoor deels een beroep op subsidies en bijdragen van fondsen en overheden wordt gedaan, en vanuit dat kader een formele manier tot samenwerken gewenst is, is besloten tot oprichting van de stichting.

Stichting Helpend Handje werkt voor uitvoering van het project samen met lokale partijen die vanuit hun positie in de maatschappij, hun specifieke kunde en/of de beschikking over de noodzakelijke faciliteiten een bijdrage aan de invulling van de activiteiten en evenementen kunnen geven. Dit kunnen partijen zijn die een organisatorische, communicatieve en/of ondersteunende rol in de uitvoering leveren.

Maatschappelijk belang
Stichting Helpend Handje richt zich op ouderen (75 jaar en ouder) die eenzaamheid ervaren en brengt hen in contact met mensen die een bijdrage willen leveren aan het beperken dan wel het bestrijden van die eenzaamheid door het geven van persoonlijke aandacht.

Verantwoording
Alle voor uitvoering benodigde werkzaamheden worden uitgevoerd onder beheer van de Stichting Helpend Handje, welke als doel statutair heeft vastgelegd:

de eenzaamheid onder ouderen in Nederland te verminderen en daaraan bij te dragen door activiteiten te ontwikkelen, waarbij mensen met elkaar in contact worden gebracht..

en

het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Gegevens
Stichting Helpend Handje
T.a.v. Marcel M. Weijers
Paviljoenstraat 51
9001 BP Grou

telefoon: 06-33353596
e-mail: contact@helpendhandje.nl